page loader

سوال یا کلید واژه را وارد کنید

پاسخی پیدا نکردید؟ با ما تماس بگیرید

تماس با اینستاگردون

اطلاعات کاربران در اینستاگردون به صورت کامل تأمین شده و برای کسب اطلاعات بیش تر می توانید به صفحه ی قوانین و مقررات مراجعه فرمایید.

ابتدا به صفحه ی بازیابی رمز عبور مراجعه کرده و با درج ایمیل، لینکی برای آدرس وارد شده ارسال می شود. در ادامه با مراجعه به ایمیل و کلیک بر روی لینک مورد نظر امکان تعریف رمز جدید فراهم می گردد.

بله، در اینستاگرام امکان اتصال حساب های بیش تر در صورت ارتقاء اشتراک شما فراهم شده و تعداد حساب ها به اشتراک شما بستگی دارد.

برای ارتقاء اشتراک کافیست به صفحه ی تعرفه ها مراجعه نموده و با در نظر داشتن امکانات مورد نظر اقدان به این کار نمایید.

اگر پیش از پرداخت و تأیید نهایی قصد تغییر یا حذف سفارش خود را داشته باشید این امر امکان پذیر می باشد اما با گذراندن این مراحل امکان اصلاح برای شما وجود نخواهد داشت.

اطلاعات مربوط به وضعیت شما پس از انجام سفارش از طریق پیامک و یا ایمیل، بسته به تنظیمات حساب شما، اطلاع رسانی خواهد شد.

بسته سفارشی اینستاگردون برای همین امر فراهم شده و سفارش شما از وجوه مختلفی مانند امکان پذیری یا قیمت تحت بررسی قرار گرفته و نتیجه آن به شما اعلام خواهد شد.

اگرچه اینستاگردون برای سهولت فعالیت شما در اینستاگرام بوده و شما را از وارد کردن اطلاعات به روش دستی بی نیاز و در وقت شما صرفه جویی می کند، استقاده از حساب به صورت دستی هیچ تداخلی با روند آن نداشته و شما می توانید به صورت دستی نیز اقدام به فعالیت در صفحه خود داشته باشید.

برای داشتن یک سرعت ایمن توصیه می شود از حالت خودکار استفاده شود، اما در صورت تمایل پس از گذشت مدتی کوتاه، می توان به تدریج سرعت هر بخش را افزایش داد.